Grunden till liv kan skapas i rymden

1:27 min

En av livets viktigaste byggstenar, sockermolekylen ribos, som ingår i olika form både i våra RNA och DNA-molekyler skulle kunna bildas ute i rymden.


En internationell forskargrupp har i laboratorium försökt återskapa de förhållanden som finns i stoftet runt en stjärna när planeter håller på att bildas. Slutsatsen är att en av livets grundstenar, ribos, skulle kunna bildas där.

Ribos är det ämne som på de förenklade bilder man ofta ser av RNA och DNA utgör själva ramen stegpinnarna fäster i.

Samuel Regandell är doktorand på institutionen för astronomi och fysik i Uppsala och förklarar hur experimenten har gått till.

– På labbet har forskarna använt ämnen som metanol, ammoniak och vatten tillsammans med stoftkorn av den typ som man vet finns när planeter bildas. Sedan har de bombarderat det med ultraviolett ljus som skulle efterlikna den unga stjärnans ljus.

Man kan tänka sig att det ribos som ingår i livet på jorden idag en gång bildades just på den unga jorden. Men att tänka sig att det skulle kunna bildas redan ute i rymden är intressant, tycker Samuel Regandell.

– Om det kan bildas utan någon större komplexitet efter vad det verkar, eftersom de kan göra det i labbet och allt du behöver är de här komponenterna och lite variation i temperatur och ultraviolett ljus, då bör det vara vanligt med ribos i en situation som kan ha funnits när solsystemet bildades. Det är ju väldigt spännande i sig.

– Det säger någonting om sannolikheten för att åtminstone förutsättningarna för liv skulle finnas även på många andra platser.

Däremot finns det vissa begränsningar med experiment i labbet.

– I verkligheten sker de här processerna under miljontals år medan i labbet kanske de bestrålar det här provet i några hundratals timmar. Vi vet inte vilka effekter det skulle kunna ha under så lång tidsperiod och om det gör någon skillnad alls.