Läkarrekrytering och regionsfrågor i centrum vid Hallandsbesök

4:08 min

Idag berättade vi i P4 Värmland att Örebro län är oroliga över vad som ska hända med sjukvården och läkarlinjen om inte Värmland ingår i Svealandsregionen efter den nya regionindelningen. Idag diskuterades bland annat regionsfrågan och framtidens kompetensförsörjning när regionsstyrelsens ordförande i Halland kom på besök.

– Om regeringen och riksdagen väljer att genomföra en regionförändring så kommer det att påverka oss på ett eller annat sätt och jag tror att vi måste ägna tid åt att analysera det här mer noggrant, säger Fredrik Larsson, Landstingsstyrelsens ordförande i Värmland.

Skall jag tolka det som att du förstår Örebros oro?

– Naturligtvis, det är klart att vi måste förstå oron, säger Larsson.

Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande i Halland, och vice ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation var på ett dagsbesök i Karlstad idag för att informera sig om satsningar som landstinget i Värmland gjort i både operationscentrum och läkarutbildningen. Man diskuterade även framtidens kompetensförsörjning där fokus låg på att den regionala och nationella nivån har ett stort gemensamt ansvar. Men vad det gäller förslaget om att Halland och Värmland skall ingå i samma region så menar Mats Eriksson att det inte är rätt väg att gå.

– Vi är helt överrens i alla partier i Halland, inklusive kommunerna, att vi vill vara en egen region. Så tror jag att det kommer att bli.

Vad är det stora argumentet för att inte ingå i en storregion?

– Vi har väldigt mycket på fötterna i den här frågan vill jag påstå. Vi ser inget samband mellan en stor region och goda resultat. Snarare det omvända, säger Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande i Halland, och vice ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation.