Tandläkare kritiserar Karolinska

1:34 min

Det är svårt för tandläkare utbildade utanför EU att få svensk tandläkarlegitimation. Nu riktas kritik mot Karolinska institutet och de kunskapsprov som ska ge en legitimation.

Enligt deltagarna i proven blev de felinformerade om hur de skulle förbereda sig.

– I september sa de till oss att de skulle ändra provet, men i februari var frågorna på provet från det gamla materialet. Vi försökte säga till dem att det inte var vårt prov, men de sa att det inte var deras problem, säger Hasan Albahri.

Det var i februari som Hasan Albahri tillsammans med ett sextiotal tandläkare utbildade utanför EU skrev de prov som Socialstyrelsen genom Karolinska institutet ger för att se om kunskapen hos den här gruppen är tillräcklig för att få en svensk tandläkarlegitimation.

Provet, som är indelat i fyra delprov, ges bara två gånger om året och inför provtillfället ges ingen handledning eller studiestöd. Istället får man plugga på egen hand:

– Vi studerar hemma på allt. Sen gör vi proven, säger Hasan Albahri.

På proven, som motsvarar fem års tandläkarstudier i Sverige, misslyckades en stor majoritet av deltagarna att få godkänt. På ett av de fyra delproven, i Allmän vuxentandvård, fick bara fem av 48 godkänt. Gunilla Sandborgh Englund på Karolinska institutet menar dock att man har gett rätt information till deltagarna:

– Vi beklagar att de känner så. Vi har informerat om det här på vår hemsida i god tid. Möjligen kan det vara så att den informationen var otillräcklig och självklart tittar vi på om vi kan förbättra den ytterligare, säger Gunilla Sandborgh Englund.

För Hasan Albahri och de andra provdeltagarna är det bara att vänta till september då proven ges igen. Men att få reda på vilka delar man inte klarade på provet och vad man behöver plugga mer på går inte:

– Det ingår inte i uppdraget att ge individuell feedback eller undervisning på något annat sätt, säger Gunilla Sandborgh Englund.

Något som Hasan Albahri är kritisk till:
– Om man inte får reda på vad man har gjort för fel, hur ska man kunna rätta till det?