Fortsatt kritik mot regeringens förslag om kvotflyktingar

1:36 min

Regeringen får fortsatt kritik från oppositionen för sitt förslag att en del av platserna för kvotflyktingar ska vikas för anhöriginvandring framöver. Men enligt justitieminister Morgan Johansson beror kritiken på ett missförstånd.

De släktingar som ska få komma till Sverige som anhöriginvandrare ska ha skyddsbehov och i sig uppfylla kraven för kvotflyktingar. Därmed borde förslaget inte vara något problem för allianspartierna, enligt Morgan Johansson.

– Det lät nästan på kommentarerna som om de trodde att det här skulle vara en ny grupp som inte i sig själv hade skyddsbehov eller redan var utsatta, utan att det skulle tränga ut människor som hade skyddsbehov eller var utsatta och så är inte tanken, säger Morgan Johansson.

Under onsdagen föreslog regeringen att en del av platserna för kvotflyktingar ska vikas för anhöriginvandring. Allianspartierna kritiserade det i Ekot i morse och ansåg att det var ett avsteg från migrationsöverenskommelsen mellan partierna. Men enligt Morgan Johansson bygger alltså kritiken på ett missförstånd.

Men oppositionen är trots Morgan Johanssons förklaring fortsatt kritisk. Det är fel att lägga till kravet att kvotflyktingar ska ha släktingar i Sverige för att de ska få komma hit.

– Det här är helt orimligt. Vi har utgångspunkten från svensk sida att de människor som har störst skyddsbehov är de som ska komma som kvotflyktingar. Nu vill regeringen ändra detta till att de personer som har en släkting i Sverige ska få komma som kvotflyktingar. Det är något helt annat, säger liberalernas integrationspolitiska talesperson Fredrik Malm.

Han får medhåll av Moderaternas andre vice ordförande Elisabet Svantesson:

– Var släkten bor ska inte påverka om man tas ut i en kvot utan det är de allra mest skyddsbehövande, det vill säga kvotflyktingarna, som ska komma hit.

Finns det en risk att det leder till att fel personer kommer hit, eller sådana som inte har de allra största skyddsbehoven?

– Jag menar att regeringen urholkar kvotflyktingsystemet på det här sättet. Det är alldeles självklart för oss moderater att det är de mest skyddsbehövande som fortsättningsvis också ska vara kvotflyktingar, säger Elisabet Svantesson.