Anna Lith blev årets utgivare

Anna Lith, chefredaktör och ansvarig utgivare på Folkbladet tilldelades på torsdagen årets Mommapris.

Priset delas ut av Tidningsutgivarna och går till en utgivare som i sitt dagliga arbete tar sitt publicistiska ansvar, säkerställer ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning.

Anna Lith fick det för hennes agerande efter mordet på tidningens medarbetare Elin Falk.

– Även om det är jag, med mitt ensamansvar som utgivare som har drivit de här frågorna, så har stödet och hjälpen från mina kollegor betytt allt, säger Anna Lith till folkbladet.

Juryns motivering:

”Det finns utgivarbeslut som det inte går att förbereda sig på. 

När en journalist på den lilla orten mördades försattes såväl redaktionen som samhället i chock. 

Årets Momma-pristagare har – som arbetsgivare, vän, del i en polisutredning och framför allt: ansvarig utgivare – i ett exceptionellt läge fattat rätt beslut i varje fråga, och sedan förklarat sina vägval för anhöriga, medarbetare och läsare. Hon har under hela processen från dåd till dom försvarat allmänhetens rätt till opartisk information och samtidigt ända upp i hovrätten med framgång försvarat källskyddet mot polisväsendet. 

Anna Lith har i praktisk handling visat på utgivarens stora ansvar, inte bara för det egna mediet, utan för hela förtroendet för journalistiken.”