Umeå

66 mil sopas

I måndags startade Umeå kommun arbetet med att sopa bort vinterns grus. Färdigt blir det först i slutet av maj.

 Detta eftersom det är 43 mil gator, trottoarer och 23 mil gång- och cykelvägar som ska sopas.

– Detta för att minska olycksrisken med rullgrus på gång- och cykelvägar men även för att minska olägenheterna med dammpartiklar som virvlar omkring, säger Torbjörn Sandberg, gatudriftchef på Umeå kommun.

Först görs en grovsopning på de mest trafikerade gång- och cykelvägar och gatorna. Vid denna grovsopning kommer vissa partier som eventuellt är täckta av snö och is lämnas men de tas senare när gång- och cykelvägen och gatan finsopas. Den slutliga sopningen sker när snö och is har tinat upp på alla ytor. Arbetet sker fortlöpande och ska vara avslutat i under maj månad.