Risk för nytt fiskebråk

Finland och Sverige är fortfarande oeniga om hur mycket lax det finns och vilka regler som ska gällla för fisket utanför Torneälvens mynning.
Det står klart efter ett möte i måndags kväll mellan Sveriges Jordbruksmininster Margareta Winberg och henne finske kollega Raimo Tammilehto. Sveriges Jordbruksmininster Margareta Winberg lovade efter det stora fiskebråket utanför Torneälvens mynning i fjol sommar att föröka lösa fiskekonflikten. I samband med ett informellt ministerrådsmöte i Murcia i Spanien träffade hon igår kväll Finlands Jordbruksminister Raimo Tammilehto. Men ingen enighet kunde nås i laxfiskefrågan när det konstaterades att ländernas fiskeexperter inte är överens om hur bra laxfiskebeståndet är. Det Svenska Fiskeriverket anser, enligt Margareta Winberg, att vildlaxbeståndet har återhämtat sig så mycket att det finns ett visst utrymme både för sportfisket i Torneälv och yrkes- och binäringsfisket vid kusten. Nu ska ett nytt möte ske om några veckor där både ministrar och fiskeexperter ska försöka nå en samsyn om tillståndet för laxen. - Blir vi väl överens om det, om det nu lyckas, så får vi väl se om vi kan ta något litet steg ytterligare, säger Margareta Winberg. Samtidigt utesluter hon inte att fjolårets fiskebråk kan upprepas. - Jo det ser jag som mycket möjligt därför att utgångspunkten från Finlands sida är ju att Gränsälvskommisionens regler gäller, säger hon. I Gränsälvskommisionen finns både Finska och Svenska representanter och de är inte villiga att ändra på sig, enligt Winberg. Olle Innala ordförande för Fiskets Intresseförening i Tornedalen är mycket besviken över att laxfiskefrågan inte har fått någon lösning.