Svår situation för utländska tandläkare i Sverige

1:45 min

Det är svårt för tandläkare som utbildat sig utanför Europa att få sin legitimation godkänd i Sverige. I Västra Götaland och Halland finns idag drygt 100 tandläkare som vill validera sin legitimation.

– Jag vill ju börja jobba. Jag har gjort allt jag kan och jag försöker hela tiden.

Hasan Albahri är utbildad tandläkare i Syrien. Han kom till Sverige för tre år sedan och har sedan dess försökt få en svensk tandläkarlegitimation. Och han är inte ensam.

I Västra Götaland och Halland finns idag enligt Arbetsförmedlingens siffror strax över 100 tandläkare med utbildning utanför EU. Varje år erbjuder Göteborgs universitet och Karolinska institutet tolv respektive 16 platser för en ettårig kompletterande utbildning men för alla dem som inte blir antagna är vägen till en legitimation snårig:

– Jag skulle säga att tandläkare är den grupp som har det svårast idag, säger Pernilla Hultberg, samordnare för kompletteringsutbildningar vid Sahlgrenska akademien i Göteborg.

Det andra sättet för tandläkare utbildade utanför EU att få sin legitimation godkänd är genom Socialstyrelsens kunskapsprov:

– Kunskapsprovet är svårt. Det är uppdelat i flera olika delar och genomförs bara två gånger per år. Sen ska de på egen hand hitta en halvårs praktik, utan finansiering eller kontaktnät. Det är nästan en omöjlig väg att gå, säger Pernilla Hultberg.

Inför Socialstyrelsens kunskapsprov finns ingen möjlighet till handledning, deltagaren får istället en lista över ett 30-tal böcker, kompendium och länkar som rekommenderad läsning. För Hasan Albahri innebar det ett års studier på egen hand:

– Vi får ingen kontakt med någon. Ingen feedback, vi studerar hemma själva och sen gör vi proven, säger Hasan Albahri.

Under det senaste provet som gavs i februari misslyckades en stor majoritet att få godkänt, och på ett av delproven, i allmän vuxentandvård, godkändes bara fem av 48 deltagare.

Och Hasan Albahri känner hopplöshet:

– Ibland känner vi att det inte finns något hopp om att få tandläkarlegitimation, säger Hasan Albahri.