Krav på brevutdelning dagen efter kan slopas

1:45 min

Dagens krav på att 85 procent av de postade breven ska komma fram till nästa dag bör slopas, det skriver regeringens särskilda utredare på Dagens Nyheters debattsida. Istället föreslår hon att man inför ett krav på att 95 procent av breven ska delas ut inom två arbetsdagar.

– Människors benägenhet att skicka brev minskar. Man har inte lika höga krav på snabbhet längre därför att när brevet ska komma fram snabbt så kommunicerar man via e-mail.             

Kristina Jonäng, regeringens särskilda utredare, ska ta fram förslag på en ny postlagstiftning och lägger ett delbetänkande idag.

Idag ska 85 procent av breven komma fram till nästa dag och 97 procent inom tre arbetsdagar. Men det vill regeringens utredare ersätta med ett krav som innebär att 95 procent av breven ska delas ut inom två arbetsdagar.

Utredningen har analyserat behoven hos privatpersoner, företag och myndigheter och gjort en avvägning mellan å ena sidan värdet av fysisk brevutdelning och å andra sidan den förändrade efterfrågan när digital kommunikation blir allt vanligare. Bland annat konstateras att antalet skickade brev i Sverige har minskat med nästan 30 procent sedan millennieskiftet.

Med det nya kravet tros kostnaderna för den dominerande aktören på marknaden, Postnord, sjunka vilket innebär att deras möjligheter att erbjuda en brevtjänst med hög kvalitet över hela landet ökar, enligt utredaren.

– Men när jag lägger fram förslaget att 95 procent av breven ska komma fram inom två dagar, så är det ju en höjd miniminivå.

Det här är både en förbättring och en försämring. I den del som handlar om slopat krav på brevutdelning över natt, varför ska den samhällsservicen försämras?

– Det är inte lika stor efterfrågan på den snabbheten. I relation till den kostnad det innebär att leverera brev över natt och också i relation till de risker man tar för att pressa fram brev över natt, så är min bedömning att man helt enkelt tar bort det minimikravet och istället sätter ett högre krav på att allt ska komma fram inom två dagar, säger Kristina Jonäng.