Lars von Triers producent slutar

Peter Aalbaek Jensen slutar som direktör för Zentropa - filmbolaget som producerar Lars von Triers alla filmer.

Aalbaek Jensen är en av Danmarks mest kända och kontroversiella filmpersonligheter. Själv säger Aalbaek Jensen att han slutar för att han fyllt 60, men tillägger samtidigt att han glädjer sig över den senaste tidens seger. Den där justitieministeriet underkänt danska filminstitutets skärpta tillsyn av Zentropa.

Det var efter ifrågasättande om hur Zentropa använt bidragsmedel 2014 som filminstitutet bestämde att man skulle ha en speciell tillsyn av Zentropa. Det har nu Justitieministeriet slagit fast är mot reglerna.