Nu kan dansen bli fri

1:11 min

Idag krävs tillstånd för att få ordna en offentlig danstillställning, men ett enigt justitieutskott har nu klubbat igenom att danstillståndet ska avskaffas.

– Det känns fullt rimligt. Otidsenliga lagar som inte fyller någon funktion och inte behövs ska vi givetvis inte ha kvar, säger värmländske riksdagsledamoten Christian Holm Barenfeld (M).

Han förklarar att man haft polisiära ingripanden där polisen kunnat konstatera att människor har rört sig organiserat rytmiskt till musik på en pub och därmed bötfällt pubens ägare.

– Och det känns väl inte som ett sätt att bygga upp förtroende för svensk lagstiftning, säger han.

Regeringen har tidigare varit tveksam till att slopa danstillståndet, eftersom man har menat att polisen då skulle få svårare att inhämta information och upprätthålla ordningen.

Men justitieutskottet var enhälligt när man klubbade igenom sitt förslag om att upphäva tillståndskravet. Enligt utskottet är risken som regeringen pekar på inte tillräckligt stora när man väger det mot all den administration som tillståndskravet innebär för både arrangörer och polis.

I och med att även regeringspartierna i justitieutskottet är med på förslaget så förväntar sig Christian Holm Barenfeld (M) att regeringen kommer att ändra sig.

– Och gör de inte det får vi väl se hur vi agerar då.