Offentlig konst

Försvunnen konst svår att värdera

0:51 min

Värdet på de nära 500 konstverk som saknas i Region Jämtland Härjedalens samling är svårt att beräkna. Nu ska säkerheten ses över.

De inventeringar som gjorts av den offentligt ägda konsten i Region Jämtland Härjedalen visar att det saknas 483 konstverk.

Bara fyra av dem anses vara stulna och polisanmälan har gjorts. Det säger Ingrid Printz, områdeschef för Länskulturen.

De andra konstverken tror hon kan ha hamnat i förråd, eller att anställda som bytt tjänsterum tagit med sig konstverk till det nya rummet utan att rapportera det. Nu ska den försvunna konsten spåras i dialog med områdescheferna.

Lösningen på säker förvaring av den offentligt ägda konsten är inte att låsa in den.

– Vi måste hitta en bra balans mellan säkerhet och tillgänglighet, som är vår viktigaste uppgift, säger Ingrid Printz.

Den saknade konsten värderas till 580 000 kronor, vilket motsvarar  1 200 kronor per verk. Ingrid Printz anser att det är svårt att beräkna värdet på konstverken, eftersom många är gåvor.