Kärnavfallsfartyg på grund i Öresund

Fartyget Sigrid, som brukar transportera radioaktivt avfall, har gått på grund utanför Barsebäck. Det skedde strax efter klockan åtta då fartyget var på väg in mot Barsebäck.

– Det finns inget farligt gods ombord, säger Eva Nordström, kommunikatör vid Sjöfartsverket till TT.

Lots fanns ombord och det är oklart varför fartyget trots det gick på grund.

Inget oljeläckage upptäcktes och inga personskador har rapporterats. Fartygets besättning inventerar i nuläget eventuella skador och läckage.

Två fartyg från Kustbevakningen är på väg ut till haveristen. Flygningar över området kommer också att göras för att upptäcka om det har skett några utsläpp.

Därutöver ska dykare undersöka undersöka skrovet och hur fartyget står på grund.

Även Transportstyrelsen och Polisen är inkopplad.