فعالیت گروه‌های راست افراطی پُلیس را نگران کرده‌است

2:12 min

جنبش‌های راست افراطی در سویدن رو به افزایش هستند. موجودیت شبکه "سربازان  اودین" نشانه‌ای بر این امر است. این افراد به‌صورت خودسر در خیابان‌ها می‌روند و به گفته خودشان امنیت ایجاد می‌کنند. به باور پُلیس، این حالت جامعه دموکراتیک را با چالش روبه‌رو می‌کند.

یکی از افرادی که در شبکه سربازان اودین در یوتبوری فعالیت می‌کند، انگیزه انجام این کار را وقوع حوادث ناخوشایند در جامعه می‌داند.

- ما در روزنامه‌ها می‌خوانیم که حوادث نا خوش‌آیندی مانند خشونت، قتل و تجاوز جنسی در جامعه رخ می‌دهد.

پُلیس سویدن اما به این باور است که اقدام این گروه‌ها که وظیفه تأمین امنیت را به برای خود تعیین کرده‌اند، از چندین لحاظ مسئله‌ساز است.

- از یک‌طرف آن‌ها ناامنی ایجاد می‌کنند و از سوی دیگر انگیزه بیگانه‌ستیزی آن‌ها قابل نگرانی است. ایریک سیوربو، رئیس پُلیس امنیتی در یوتبوری اضافه می‌کند: تأمین امنیت وظیفه پُلیس است نه ابتکارهای این چنینی.

سربازان اودین یک شبکه شناخته‌شده نازیسیتی در فنلند است که اکنون در کشورهای شمال اروپا گسترش یافته است. در سویدن فیسبوک این شبکه ۷۰۰۰ عضو دارد و در ۲۰ محل فعالیت می‌کنند. بر اساس گزارش پُلیس شمار زیادی از اعضای این شبکه فعال افراطی دست‌راستی هستند و پُلیس فعالیت‌های این جنبش‌ها را تحت نظر دارد.

- درصورتی‌که با این‌گونه فعالیت‌ها و ابتکارات روبه‌رو شویم، با آن برخورد خواهیم کرد.