Ebba Busch Thor får inte Kristdemokraterna att lyfta i opinionen

I dag samlas 800 kristdemokrater på partiets kommun- och landstingsdagar i Västerås. Ebba Busch Thor som varit partiledare i snart precis ett år har inte lyckats få partiet att lyfta i opinionen efter att hon efterträdde Göran Hägglund i april förra året.

I den sammanvägning av opinionsundersökningar som Novus gör för Ekot, har Kristdemokraterna legat under fyra procent under hela den period som Ebba Busch Thor varit partiledare.

– Vi har en längre resa att göra med att utveckla politik på fler politiska områden, säger Ebba Busch Thor om de låga opinionssiffrorna.

Vi har varit kända för familjepolitiken, vi har varit kända för äldreomsorgen, nu har vi levererat lösningar och förslag i hur vi bättre kan möta kampen mot terrorismen. Vi har också presenterat förslag kring introduktionsansällningar för att fler människor ska få en chans på arbetsmarknaden. Det är lite nytt tror jag för väljarna att höra Kristdemokraterna inom så många olika områden. Och det kommer vi fortsätta med men det tar tid att bygga förtroende, säger hon.

Fokus har under senaste tiden legat på migrations- och flyktingpolitiken, där Kristdemokraterna i likhet med en rad andra partier kommit med skärpta förslag. Det är bland annat krav på åldersbedömningar av ensamkommande flyktingbarn och att asylsökande som begår sexbrott bör få avslag på sina ansökningar och skyndsamt avvisas ur landet.

Partiets kommun- och landstingsdagar kommer bland annat att kretsa kring välfärdens utmaningar, och Ebba Busch Thor lyfter i dag ett förslag inom sjukvården, ur partiets kommande vårbudgetmotion. Det handlar om 1.1 miljard kronor som är tänkt att ge 6 200 nya tjänster på landets sjukhus och i primärvården.

Syftet är att effektivisera vården genom att outbildad personal avlastar annan vårdpersonal med att till exempel servera mat plocka disk och sköta förråd. Tanken är att staten träffar överenskommelser med landstingen som ska står för halva kostnaden för att få del av bidraget till de nya tjänsterna. Hur förslaget ska finansieras är något som partiet återkommer till när man presenterar sin vårmotion.