Barsebäck

Kustbevakningen: Inga uppgifter om läckage

0:52 min

Både Transportstyrelsen och Kustbevakningen kommer att inspektera kärnavfallsfartyget Sigrid som gick på grund utanför Barsebäcksverket i morse.

Transportstyelsen ansvarar för losstagningen av fartyget, medan Kustbevakningen kontrollerar att det inte sker några läckor.

– Vi har inte fått några uppgifter om att det förekommit något läckage, säger Valdemar Lindekrantz, kommunikatör på Kustbevakningen.