Enkät: Hjälp Ekot granska användningen av orosanmälningar

Vilka kan orsakerna vara till att skolor anmäler oro för en elev? Föräldrar till barn med autism upplever att konflikter med skolan ofta leder till att skolan gör en orosanmälan till socialtjänsten. Känner du igen dig i vår rapportering om detta? Oavsett vilken koppling du har, om du är förälder, rektor, lärare eller arbetar inom socialtjänsten kan du dela med dig av efterenheter i vår enkät.

Du kan även skriva direkt till vår reporter Katarina Helmerson.


Uppdatering: Enkäten är nu stängd men vi tar gärna emot tips via mejl. Skriv till katarina.helmerson@sverigesradio.se.

Det är många som har svarat på enkäten och vi vill tacka alla er för att ni har reagerat, delat med er av era erfarenheter och er kunskap!

Vi kommer att fortsätta arbeta med de här frågorna ur olika aspekter och i det arbetet är era berättelser och synpunkter oumbärliga.

Tack!