مارگوت والستروم: به حضور ما در شورای امنیت نیاز است

0:28 min

دولت سویدن به خاطر فعالیت‌های تبلیغاتی آن برای راه یافتن در شورای امنیت سازمان ملل متحد انتقاد شده ‌است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که برای انجام این کار از بودجه کمک‌های بشردوستانه استفاده شده ‌است.

مارگوت والستروم، وزیر امور خارجه کشور، این انتقادها را رد می‌کند و اظهار می‌دارد که به حضور سویدن در شورای امنیت سازمان ملل متحد نیاز است.

- ما در ارائه اطلاعات در مورد موضوعات امنیتی در منطقه خود به شورای امنیت سازمان ملل متحد مؤثر هستیم.