Sjuka kor krävde resurser

Mul-och klövsjukan i Europa satte stort tryck på landets länsstyrelser. Det krävdes 18 heltidstjänster i två månaders tid bara för att hantera blanketten för djurtransporter. Det visar en sammanställning som Länsstyrelsen i Jönköping har gjort.
Under den perioden så skulle alla transporter med klövdjur godkännas av en länsveterinär. Något som gjorde att mycket annat fick läggas helt åt sidan, som till exempel djurskyddet och livsmedelstillsynen. Länsstyrelserna ska nu analysera det här resultatet. Något som beräknas vara klart efter sommaren.