Svårt konkurrera med naturgas

Att bygga en naturgas-ledning från Nordnorge till Västra Finland, via Västerbotten eller Norrbotten, skulle kosta drygt 10 miljarder kronor och det är inte ett konkurrenskraftigt alternativ till den nuvarande elproduktionen.
En finsk undersökning, som den finska radion berättar om, visar att det är tekniskt möjligt att dra en ledning över berg och under hav, men att kostnaderna blir mycket höga. El som är producerad med gas skulle kosta runt 360 kronor per megawattimme eller 130 kronor mer än den nuvarande elproduktionen.