Ny familjeservice jobbar förebyggande

1:47 min

En ny förebyggande verksamhet ska minska arbetsbelastningen för Kristianstad kommuns socialsekreterare och hjälpa familjer som behöver stöd snabbare.

– Vet man om att man har bekymmer då tycker vi att man ska kunna snabbt få någon form av enklare hjälp för att förhoppningsvis komma tillrätta med det. Och på så vis hoppas vi kunna hjälpa en del familjer tidigt så att det aldrig behöver bli någon utredning för socialtjänsten.

Arbetsbelastningen för socialsekreterarna i Kristianstad kommun har varit hög i många år. Det är stor omsättning på personal och svårt att rekrytera. Det här är en bild som känns igen i de flesta kommuner idag.

Förra året gjorde Kristianstad kommun en satsning för att nyanställa och utlyste 24 tjänster. En hel del tillsattes, men samtidigt tappade man också personal som valde att lämna, berättar Bodil Eriksson. Idag är 15 av drygt 50 tjänster som socialsekreterare inom barn- och ungdomsverksamheten vakanta. Ungefär hälften av dom täcks just nu av inhyrda konsulter.

I höstas började man arbeta förebyggande och inrättade Familjeservice. Det är för tidigt att säga om det har gett resultat, men antalet anmälningar har varit färre under januari och februari det här året än förra året, och även 2014.

– På sikt hoppas vi att vi kan styra om resurserna så vi kan lägga ännu mer på förebyggande och mindre på myndighetsutövande. Sen kommer det alltid att finnas ett behov av myndighetsutövning med utredning och mer beviljade insatser som man följer noggrant. Men gärna mer över på förebyggande och lättillgänglig hjälp för det stora flertalet medborgare, säger Bodil Eriksson.