Samlar kvinnor i Kristianstad

3:28 min

De såg på olika sätt behovet av en mötesplats för kvinnor från olika kulturer. Nu startar de en internationell kvinnogrupp i Kristianstad.

Ulla Inezdotter, Shrouq Alarini och Darleen Bever-Lewin håller på att starta en internationell kvinnogrupp i Kristianstad: Women in the world- women in Kristianstad.

Ulla och Shroug möttes på Urbana hembygdsgården på Näsby i Kristianstad där de båda såg ett behov av att skapa ett forum för kvinnor att träffas. På språkgrupperna som Ulla var engagerad i var det många män och få kvinnor.

- Jag ville göra mer för kvinnor,

Nu hoppas de på många nya möten, mellan kvinnor och mellan kulturer.

- Det kanske är många som känner sig ensamma och som vill komma ut och träffa nya kvinnor som kommer från andra länder. Så man kan dela med sig av sina erfarenheter och få ett utbyte med varandra,

Integrationen är central i tanken med kvinnogruppen men man vill gärna jobba med andra ämnen i gruppen. Som hållbarhetsfrågor, att tänka klimatsmart, mat och musik. Och jämställdhetsfrågor och demokratiska rättigheter.

- Det är inte självklart för alla. Vi vill inspirera varandra till att studera och utvecklas, att ta vara på de möjligheter som vi har här i Sverige,

Gruppens första möte äger rum söndagen den 17 april kl 15.00 på Hjärtebackens äldreboende mötesplats i Kristianstad.