Hundratals kraftverk hotas

1:54 min

Enligt tre färska vägledande domar i Mark- och miljööverdomstolen så håller resonemanget om "urminnes hävd" inte i domstol.

Runt hundra kraftverksägare längs vattendrag i Halland har menat att de har tillstånd för sina kraftverk genom "urminnes hävd".

Två av de prejudicerande domarna gällde två vattenkraftverk i södra Halland, nämligen Horsabäcks kvarn och Allareds mölla i Laholms kommun. Den tredje domen gällde ett kraftverk i Västerbottens län. 

Det här innebär att hundratals vattenkraftverk och dammar i landet som saknar tillstånd nu måste söka tillstånd hos länsstyrelsen enligt miljöbalken.

Drivande i den här prövningen har varit länsstyrelsen Halland tillsammans med organisationen Sportfiskarna och Älvräddarnas Samorganisation.

Annie Jakobsson har varit med vid handläggningen av de här ärendena på länsstyrelsen i Halland.

– Det finns ju många tillståndslösa kraftverk i Halland och nu vet vi vilken linje vi ska hålla och på vilket sätt vi ska hantera andra liknande fall, säger Annie Jakobsson till P4 Halland. 

Enligt länsstyrelsen är det strax över 100 anläggningar som berörs bara i Halland.

P4 Halland har tidigare rapporterat om att många kraftverk och dammar i Halland saknar tillstånd enligt miljöbalken. Det beror på att många små vattenkraftverk har funnits sedan urminnes tider, att de har fått tillstånd för sina kraftverk genom "urminnes hävd".

– Om anläggningen har funnits före år 1852 så finns det en rättighet att de (anläggningarna) ska få finnas i samma funktion och omfattning som vid den tiden, säger Annie Jakobsson.

För att få fram prejudikat som i sin tur kan ge riktlinjer kring tillsynen på området så har länsstyrelsen Halland drivit på detta. Det handlar om att vattenkraftverken ska ha villkor som länsstyrelsen kan följa upp, bland annat en fungerande fisk- och faunapassage vid anläggningarna.

– Som det sett ut hittills har det inte funnits några tillstånd, så vi har inte kunnat bedriva tillsynen på ett tillfredsställande sätt, säger Annie Jakobsson. 

– Vi fick i uppdrag från regeringen om att utöka vår tillsyn mot kraftverksägare och kraftverk och framför allt tillståndslösa kraftverk och dammar.

Men nu har Mark- och miljööverdomstolen alltså dömt ut begreppet "urminnes hävd" som jämförbart med att ha tillstånd för en verksamhet.

Fler fiskvägar och utrivningar kan bli en konsekvens av domen. Det är något som glädjer föreningen Sportfiskarna.

– När de här verksamheterna blir miljöanpassade så kommer vi ha en jäkla massa fler fria vandringsvägar, säger Torkel Blomqvist, föreningsjurist på Sportfiskarna.

– Det gynnar ju lax och öring, det gynnar alla fiskar även aborre och gädda. Så det innebär ju att det kommer finnas bättre möjligheter till lax- och öringsfiske, men även aborre- och gäddfiske i jättemånga av våra svenska vattendrag, säger han.