Försäljningen av antidepressiva ökar

Försäljningen av antidepressiva läkemedel ökar i länet. 

Statistik som E-hälsomyndigheten tagit fram åt nyhetsbyrån Siren visar att försäljningen av antidepressiva läkemedel ökar i länet.

Länsborna äter 35 522 dygnsdoser per hundratusen invånare. Det är drygt tvåtusen fler än rikssnittet och endast i tre län i landet äter man mer.

Nästan dubbelt så många kvinnor än män i länet äter antidepressiva.