Han vittnar om förtrycket och förföljelsen mot romer

2:11 min

Idag firas romernas internationella dag. Romernas historia har kantats av förföljelse och förtryck, och det är något som Falubon Dennis Demirovic kan vittna om. 

Dennis Demirovic är ordförande för den nystartade föreningen Unga Romer i Dalarna. Syftet är att sprida information om folkgruppen och visa en annan bild av romer. 

– Romer kom till Sverige på 1500-talet och har upplevt sådant som människor inte ska behöva uppleva, säger Dennis. 

Innan han kom till Falun växte han upp i Serbien där utanförskap och trakasserier var en del av vardagen. Även i Sverige har Dennis Demirovic mött på fördomar. 

– Det har jag. Vi svartmålas utan anledning. Romer försöker integrera sig men jag skulle vilja vända på det. Varför ska inte andra vilja integrera med oss. Kom fram och hälsa och fråga gärna.