Skoteråkning

Varierande vilja att betala för skoterleder

Ökande antal skoterförare ställer högre krav på underhåll av skoterleder. Men viljan att betala ledavgifter varierar stort mellan skoteråkare i de nordliga länen.

Det visar en ny undersökning som Nationella Snöskoterrådet gjort.

2 000 skoterförares enkätsvar visar på markanta skillnader.

I Norrbotten är stödet för skoterledsavgifter allra lägst medan viljan att betala för skoterlederna ökar ju längre söderut man kommer.

När det gäller att betala för körning på skoterleder som underhålls av ideella krafter, exempelvis skoterklubbar, anser nästan nio av tio skoteråkare i Jämtlands län att det är rimligt - mot bara sju av tio skoteråkare i Norrbotten.

På frågan om man tycker det vore rimligt att betala en avgift även för att köra på de statliga skoterlederna i fjällen, svarar sex av tio skoteråkare i Dalarna ja, i Västerbotten fyra av tio, i Jämtland fem av tio, medan bara tre av tio skoteråkare i Norrbotten tycker det vore rimligt.

– I Norrbotten är skoterkörningen mindre reglerad än i övriga fjällen och utspridd över större ytor. I princip saknas betalleder i länet, vilket kan vara en förklaring, enligt Per-Olov Wikberg, samordnare vid Nationella Snöskoterrådet.