Skolor

Ragundas skolor granskas

Nu har turen kommit till Ragunda kommun att få alla sina skolor granskade av Skolinspektionen.

Tillsynen är en del av en genomgång där Skolinspektionen ska gå igenom alla kommunala och fristående skolhuvudmän i hela landet.

Nu kommer det granskas hur politikerna i Ragunda kommun tar ansvar för kommunens skolor, förskolor, fritidshem och vuxenutbildning och hur de lever upp till skollagens krav.

Tillsynen i Ragunda kommun beräknas vara klar i juli.