Risk att barn i länet inte får diagnos för adhd

1:23 min

Siffror från Socialstyrelsen visar att barn i Örebro län får färre diagnoser och mindre medicin för adhd än barn i övriga landet.

Främst är det flickors diagnos som inte upptäcks i tid. 

– Vi vet inte med säkerhet varför det ser ut så här, men det vi ser är att många flickor kommer till BUP senare än pojkarna. De upptäcks mer utifrån ett dåligt mående med nedstämdhet och ångest, förklarar Ylva Rosén, som är verksamhetschef för Barn- och ungdomspsykiatrin i Örebro.

– När det gäller pojkar uppmärksammas de mer utifrån ett utåtagerande, menar hon.

Antalet barn som får läkemedel för adhd är lägre i Örebro än i riket i övrigt. Bara fyra procent av pojkarna, och bara en procent av flickorna i åldrarna 10-17 år behandlas idag med läkemedel för adhd i Örebro län, enligt Socialstyrelsen. Det är cirka en procent lägre än rikssnittet.

Risken är stor att barnen underdiagnostiseras menar Socialstyrelsen och konsekvenserna kan bli allvarliga menar Ylva Rosén, verksamhetschef på Barn och ungdomspsykiatrin i Örebro.

– Allt ifrån att man ger upp det här med skolan, att man inte får till det och att man upplever att man inte kan ta till sig lärarens instruktioner. Man hamnar i konflikt mer kamrater, lärare, föräldrar och andra vuxna, förklarar Rosén.

Främst behöver vuxenvärlden bli mer uppmärksam för att upptäcka symptomen i tid. 

– Det är viktigt att man får rätt behandling, och där har ju skolan, föräldrar och de som möter barnen i vardagen ett stort ansvar att vara uppmärksamma på när ett barn kanske får ett förändrat beteende.