Beslut om att avverka i Europas sista ursprungliga urskog

Den unika Bialowiezaskogen i Polen hotas av avverkning. Polens miljöminister fattade beslutet om avverkning trots omfattande protester. Skogen räknas som den sista spillran av de skogar som en gång täckte Europa och är skyddad både i EU:s nätverk av skyddad natur, Natura 2000, och är världsarv enligt Unesco.


I skogen finns bland annat hotade arter av hackspettar, skalbaggar och vedlevande svampar som lever av den döda veden. Här finns frilevande visenter som fanns i hela Europa innan den här typen av lövskogar höggs ner.

Enligt källor till Sveriges Radio Naturmorgon (P1) så ska tre till fyra gånger mer skog avverkas än vad som är biologiskt hållbart, många arter riskerar att försvinna.

Den polska regeringens argument för att avverka är att man anser att skogen "ruttnar bort" efter bark-borre-angrepp.

Naturmorgon (P1)
naturmorgon@sverigesradio.se