Landstinget Västernorrland får statliga pengar för att förbättra cancervården

1:42 min

Alla landsting i Sverige får i år statliga medel för att förbättra cancervården. För landstinget Västernorrlands del handlar det om fem miljoner kronor. 

Pengarna som landstingen får är inom ett nationellt projekt med syfte att att korta väntetiderna och skapa en mer jämlik vård över hela landet när det gäller cancervård.  

Cancerutredningar för en specifik cancerdiagnos ska vara standardiserade, alltså se ut på samma sätt var man än befinner sig i Sverige. Totalt får Sveriges alla landsting 203 miljoner kronor för detta. För landstinget Västernorrlands del så handlar det alltså om 5 miljoner kronor.

– De här pengarna betyder väldigt mycket för oss i landstinget och för patienterna. För på det här sättet kan vi stödja verksamheten i införandet av ett förändrat arbetssätt, säger Lennart Moberg, som är samordnare i landstingsdirektörens stab i Västernorrland. 

Lena Karlsson som är verksamhetschef för onkologin i Västernorrland säger att de fem miljoner kronor som Västernorrland får bland annat ska användas till att tillsätta kontaktsjuksköterskor, det är en sjuksköterska med specialistkunskaper inom cancervård.

– Pengarna ska användas till kontaktsjuksköterskor och koordinatorer, säger hon.

Handlar det om att anställa nya personer?

– Det kan bli så, men det kan också vara så att vi får omfördela resurserna, säger Lena Karlsson och fortsätter:

– Vi har också tittat på att inrätta något som kallas diagnostiskt centrum. Det är en mottagning dit patienter kan remitteras för snabbutredning, säger hon.