Anneli Dufva om sensationen Ferrante nu på svenska

2:47 min

Den hemlighetsfulla, italienska författaren Elena Ferrantes så kallade "napolitanska kvartett" - fyra romaner om väninnorna Elena och Lila - har tagits emot som något av en litterär sensation. Första delen, "L'amica geniale", kom 2011 och nu finns den i svensk översättning av Johanna Hedenberg och med titeln "Min fantastiska väninna".

Vilket sug det finns efter de eviga berättelserna, tänker jag när jag läser "Min fantastiska väninna", när jag stiger in i Neapels fattigare kvarter på 50-talet och börjar följa Elena och Lila genom livet. Vilken kraft som bor i detta att genom en romanfresk bygga historien om några individer, några familjer, en plats och en tid. Och hur just skildringen av detta specifika, det lokala, som är just den här romanens gestalter, om det är bra gjort, alltid blir det som är som allra mest allmänmänskligt.

För här finns vänskapen, förstås. Den svåra och såriga, starka. Men också frågorna om klass och utbildning - om den nya tid som bryter in med 60-talet med både välstånd och andra värderingar.

Samtidigt är detta också Neapel, med vad som väl måste beskrivas som en hederskultur där våld, hot och till och med mord - för att inte tala om korruption och svarta affärer- är en så självklar del av vardagen att själva begreppet skatt kan vara okänt, även för en vuxen.

Elena Ferrante skriver så ledigt att stilen knappast märks och hon har själv sagt att hon när hon skrev böckerna befanns sig "i det välsignade tillstånd där skrivandet står helt i berättelsens tjänst". I detta finns också vissa förenklingar, emellanåt riktigt nära klichén. Lilas bråkiga personlighet och storartade begåvning blir närmast mytologisk, hennes skönhet likaså. Berättarjaget Elenas rediga duktighet förefaller till en början vara inget värd i jämförelse. Men det är ändå Elena som studerar vidare, medan Lila inte gör det. Och detta är också bara grunden för något som ska komma att kompliceras och utvecklas genom deras liv, genom böckerna. Kvinnligheten, sexualiteten, könsrollerna, den intellektuelles ansvar. Valen. Valen. Det växer.

Men detta är också något läsaren bör vara beredd på. Att utveckling sker. Denna första del är närmast en prolog till verket och den är nästan svår att värdera på egen hand. Men - å andra sidan - en upptakt som slutar med en riktig cliffhanger och som gör att man bara måste läsa vidare - genast.