Finnblicken

Över 90 procent av barnen saknas i Skolverkets modersmålsstatistik

3:00 min

Enligt statistik från Skolverket har enbart 8 900 barn i Sverige rätt att läsa finska som modersmål, även om det egentliga antalet är flera gånger mer.

Alla grundskoleelever med sverigefinsk bakgrund får idag läsa finska som modersmål om de så önskar, oberoende av om de har grundläggande kunskaper i det finska språket eller inte.

Enligt den statistik som Sisuradio har begärt ut från Statistiska centralbyrån SCB, var sverigefinländarna i grundskoleålder 102 504 till antalet år 2012.

Som sverigefinländare räknas här första, andra och tredje generationens sverigefinländare, dvs de 7-16-åringar som är födda i Finland eller har en förälder eller en mor- eller farförälder som är född i Finland.

Innan lagändringen år 2015 var de elever i grundskolan som ville läsa finska som modersmål tvungna att redan ha grundläggande kunskaper i det finska språket. Nu krävs inte någon bas i finska språket för att ha rätt till modersmålsundervisning.

 

91 procent av barnen saknas i statistiken

Skolverket gav nyligen ut en helt annan siffra på antalet berättigade till modersmålsundervisning i finska.

Enligt Skolverkets statistik från mars i år har enbart 8 900 elever i Sverige rätt till finskundervisning. Detta är ca 91 procent mindre än vad statistiken som Sisuradio beställt av Statistiska centralbyrån visar.

Om man tittar på de här siffrorna kan en del kommuner tro att det inte finns några barn som vill ha modersmålsundervisning i finska alls.


Hur kommer det sig att statistiken ser så olika ut? Vad grundar sig Skolverkets siffror egentligen på?

– Vi får uppgifterna från kommunerna och skolorna som meddelar dem direkt till SCB. Skolorna har fått instruktioner för insamlingen, säger Mats Wennerholm, undervisningsråd på Skolverket.

I instruktionerna står endast att skolorna i enlighet med lag och förordning bör rapportera hur många elever som har rätt till modersmålsundervisning.

Mats Wennerholm tror att många skolor ännu inte riktigt tagit in de nya reglerna för undervisning i de nationella minoritetsspråken -utan redovisar de som har språket aktivt i hemmet. Dessutom kan det finnas en viss förskjutning i statistiken på så sätt att vissa skolor började samla in uppgifterna redan innan de nya reglerna för de nationella minoritetsspråken trädde i kraft sommaren 2015, säger Wennerholm.       

”Det blev kanske lite tokigt”

Enligt den sverigefinska takorganisationen Sverigefinländarnas delegation är detta problematiskt.

– Om kommunerna inte vet hur många elever de har, kan de inte heller planera undervisning till dem på ett bra sätt, säger Kaisa Syrjänen Schaal, viceordförande för Sverigefinländarnas delegation.

Mats Wennerholm som ansvarar för ärenden kring modersmålsundervisning på Skolverket medger att de inte vet vad siffrorna grundar sig på.

– Vi har hittills bara publicerat den siffran vi har fått från kommunerna. Det är klart att man skulle kunna göra en analys av de här siffrorna. En djupare analys har vi inte gjort och det kanske kan vara tokigt att ha det på det sättet.