Vatten

Många olagliga avlopp i länet

Fem tusen fastigheter i Jämtlands län kan ha olagliga toaavlopp, enligt en branschorganisation.

Totalt finns det 21 900 fastigheter i länet som har avlopp som inte är anslutna till kommunens avloppsnät.

Av dem beräknas 11 100 vara undermåliga och 5 000 rent olagliga enligt  VVS-Fabrikanternas Råd.

Och om åtgärdstakten fortsätter vara densamma som idag skulle det ta 54 år innan alla enskilda avlopp i länet var åtgärdade, enligt en kommunenkät rådet gjort.