Här börjar det grävas för nya Hisingsbron

1:47 min

Med start nästa vecka börjar det grävas för den nya Hisingsbron i Göteborg. Bland annat ska ledningar läggas i marken runt Läppstiftet och Lilla Bommen.


Arbetena kommer pågå fram till november och det innebär förändringar för trafiken, berättar projektledaren för brobygget, Susanne Viberg.

- Trafiken kommer påverkas. Vi stänger gång- och cykelbanan utmed Norra Sjöfarten och kommer leda den runt Läppstiftet. Sen kommer vi ta ett bilkörfält och stänga av en infart till Lilla Bommen så man får köra en omväg in.

Hur stökigt blir det under byggtiden?

- Vi tror inte att de här jobben kommer påverka så väldigt mycket. Det är därför vi vill göra dem så tidigt som möjligt och inte när exempelvis  nedsänkningen av 45:an kommer igång på allvar, säger Susanne Viberg.

Utöver bygget av nya Hisingsbron ska E45:an/Götaleden med sina 55 000 fordon per dygn sänkas ned och delvis däckas över.

I en första etapp rör det sig om 400 meter från Stadstjänaregatan och österut mot Gasklockan, där dagens korsning med trafikljus så småningom blir planfri. Trafikverkets projektledare Jenny Röström berättar om de närmaste förändringarna. 

 - Framkomligheten påverkas så att biltrafik kan ledas om inne på lokalgator i Gullbergsområdet, medan gång- och cykel alltid leds genom arbetsområdet på ett säkert sätt.

- Våra stora arbeten på E 45:an börjar först efter årsskiftet och då kommer det märkas av mer, säger Jenny Röström. 

Nu under april månad kommer Mark- och miljööverdomstolens avgörande besked. En lång rad kommuner, däribland Ale, har ju överklagat att den nya Hisingsbron ska bli sex meter lägre än den gamla bron från 1939.

- Vi kommer köra den förberedande entreprenaden ändå. Där är de andra projekten så beroende av våra ledningsanläggningar. Vad som händer med det stora projektet kan jag inte svara på idag, säger brobyggets projektledare Susanne Viberg.

Byggstart för den nya Hisingsbron, som är en mellanhög lyftbro, är beräknad till januari 2017. Vinnande förslaget går under namnet Arpeggio.  

Peter Stenberg
peter.stenberg@sr.se