De satsar för en mer jämställd fotboll för unga

0:48 min

Nu går verksamheterna Ronjabollen och Nattfotbollen ihop – för att flickor och pojkar ska spela ihop, och för att diskutera jämställdhet. 

Nattfotbollen och Ronjabollen är två fotbollsprojekt för pojkar respektive flickor i bland annat stadsdelarna Gottsunda, Stenhagen, Gränby och Sävja i Uppsala.

Nu ska de samarbeta i ett gemensamt projekt. Och förutom att spela fotboll kommer de också att diskutera normer och traditioner i samhället

– Vi kommer att ställa de här normerna och traditionerna mot barnkonventionen, mänskliga rättigheter och svensk lagstiftning, säger ledaren Sevana Bergström.

Hur tror du ungdomarna reagerar när man för samman tjej- och killfotboll?

– Vi kommer faktiskt att börja spela separat men i samma område, och sedan få dem att spela tillsammans.

Det handlar om att prata om kultur, tradition och normer, och hjälpa ungdomarna att komma ini samhället. 

– Står inte du för att tjejer har samma rättigheter som en man, då är du aldrig anställningsbar i Sverige, säger Sevana Bergström.