Påven presenterar nya riktlinjer för äktenskap

1:09 min

Påven har i dag presenterat nya riktlinjer för äktenskapet, familjen och sexuella relationer, vilka riktar sig till över en miljard katoliker runt om i världen. Som väntat vill påve Franciscus se mer öppenhet och tolerans från kyrkans sida.

Vi ska vägleda människors samveten, inte ersätta dem, är påve Franciscus budskap till den katolska kyrkan i familjefrågor. Människor måste få följa sitt eget samvete och inte bara regler. Kyrkan ska inte döma utan visa tolerans är uppmaningen som genomsyrar det 260 sidor långa dokumentet kallat "Kärlekens Glädje".

Det betyder att påven inte ändrar på fundamentet, att äktenskapet mellan man och kvinna är vad kyrkan ska främja och det ska helst vara livslångt. Han skriver att samkönade äktenskap aldrig kan få samma ställning, men manar kyrkan att integrera alla och hålla dörren öppen. Samkönade par, frånskilda, frånskilda och omgifta, borgerligt gifta eller sambo-par ska inte känna sig bannlysta. Kyrkan ska finnas för alla. Irreguljära familjeförhållanden kan ha många förklaringar, skriver påven.    

Vad gäller preventivmedel är det åter igen det egna samvetet som ska styra ett par eller en familj, inte några dogmatiska regler. Påven Franciscus undviker ordet förbud och att tala om olaglig födelsekontroll, i stället manar han kyrkan att uppmuntra till naturliga metoder, som att avstå från samlag under kvinnans fertila period.

I ett av kapitlen fördömer påven med starka ord våld mot kvinnor inom familjen.

Kärlekens Glädje beskrivs av några som läst alla sidor, som en balansakt, där påven vägt sina ord noga för att inkludera både konservativa och radikala inom den katolska kyrkan, så att alla kan finna sin tolkning.