Allt vanligare med elbilar i länet

1:28 min

Antalet elbilar i Örebro län har ökat kraftigt de senaste åren. Från drygt 50 till knappt 300 stycken.

Men ökningen sker från en låg nivå så nu ska Region Örebro län tillsammans med tre andra regioner få fler att välja elbilen.

Vi ligger dåligt till.

– Vi har ju konstaterat att vi ligger dåligt till och det behövs en övergripande idé hur vi kan tillfredsställa behovet, säger Fredrik Idevall.

Ja det är alltså regionerna i östra Mellansverige, det vill säga Östergötland, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro, som gått ihop och fått EU-pengar för att få till stånd fler elbilar i regionen.

Det handlar först och främst om att ta fram en strategi för hur det ska kunna bli fler laddstolpar. Och hur långt det behöver vara mellan dom. Att kunna ladda sin elbil är ju en viktig förutsättning för att vilja köpa en. Och idag är det lite väl långt mellan dom.

Projektet ska också stötta bostadsområden och arbetsplatser att få upp laddstolpar.

Det hela löper under 2016 och i nästa vecka ska kommunerna i länet ses för att ta reda på vilka laddstråk som är viktiga i länet.

Och Fredrik Idevall är optimistisk inför framtiden.

– Har man en ny fräsch elbil om tre år så kommer det inte vara några problem att åka fram och tillbaka till Stockholm över dan.