Linköping

Europakorridoren flyttar till Linköping

0:34 min

Bolaget Europakorridoren, som arbetar för att tågnätet ska byggas ut med höghastighetsbanor till Danmark och Tyskland, flyttar i dag sin verksamhet från Värnamo till Linköping.

Nyutnämnd vd är Katarina Svärdh, som i dag arbetar som strateg för Region Jönköping. Hon har tidigare ett förflutet inom Sveriges kommuner och landsting och Östsam.

Hon tar sig nu an ett uppdrag där hon ska försöka ena ett femtiotal kommuner och regioner i Sverige, Danmark och norra Tyskland. Syftet är att arbeta för en gemensam framtida bansträckning och satsning som berör sträckan Stockholm-Hamburg.

Bolagets huvudfokus är att det nationella tågnätet ska knytas ihop med kontinenten med en bana och en gemensam standard. Ett arbete som nu aktualiseras på nytt när de så kallade Sverigeförhandlingarna dragit igång om nya bansträckningar inom riket.

Enligt Katarina Svärdh så kommer arbetet att försöka påverka framtida beslut om transporter och infrastruktur att bli viktigt när Trafikverket nu arbetar med ett nytt inriktningsunderlag för transportsatsningar åren 2018-2029. 

– Det handlar inte bara om persontrafik, det handlar om godstrafik också. Med nya stambanor så frigör vi kapacitet på de banor som vi redan har idag. Då kan den mer långsamtgående trafiken och den regionala trafiken byggas u, säger Svärdh.

 – Och godset får då plats på vår järnväg, för som det är idag så är det fullt på spåren. Det är dessutom extremt störningskänslig på vår järnväg idag och vi behöver flera spår, helt enkelt.