Flygtrafik

Flygplatsen på Frösön kan bli fjärrstyrd

Luftfartsverket och Swedavia prövar förutsättningarna att fjärrstyra flygledningen på Åre Östersunds flygplats från Arlanda.

Flygplatserna i Malmö, Visby, Östersund, Umeå och Kiruna ingår i studien.

Tekniken kallas Remote Tower Services innebär att flygtrafiken kan fjärrstyras från en kontrollcentral vid Arlanda.

Förstudien kommer att belysa operativa, tekniska och kommersiella aspekter men även eventuell påverkan på Försvarsmakten och personalförsörjningen.

Luftfartsverket har under tio år utvecklat fjärrstyrd flygledning, Remote Tower Services eller RTS. Den 21 april invigde infrastrukturminister Anna Johansson Remote Tower Centre i Sundsvall och sedan dess fjärrstyrs flygtrafiken på Örnsköldsviks Airport på distans.

– Det pågår utveckling av RTS runt om i världen men LFV var först både med det operativa godkännandet av tekniken och att ta det i operativ drift. I och med vår avsiktsförklaring med Swedavia ska vi utreda förutsättningarna för att etablera en driftsäker och flygsäker flygtrafiktjänst på distans i större skala i Sverige, säger Luftfartsverkets generaldirektör Olle Sundin.

Den tidigaste starten av ett RTS för Swedavias flygplatser är under 2018/2019.

– Den initiala analysen visar att RTS ger Swedavia mätbara fördelar, både operativt och finansiellt, säger Olle Sundin.