Kronoberg

Eskil Erlandsson kan bli den nye och siste hövdingen

4:26 min

Centerpartisten Eskil Erlandsson kan bli den siste landshövdingen någonsin i Kronobergs län, enligt statsvetaren Erik Wångmar. I så fall efterträder han Kristina Alsér när hon i höst fullgjort sina nio år.

– Det som det hänger på är om indelningskommitténs förslag till storregioner går igenom, för då kan den långa raden av landshövdingar alltifrån 1634 få ett slut, säger Erik Wångmar, statsvetare och historiker vid Linnéuniversitetet.

– Det är ju inte alls otänkbart, men samtidigt ska man inte vara för säker heller för det är inte säkert att det finns politisk majoritet för det här förslaget. Det kan bli den siste landshövdingen men behöver inte bli det.

Det som talar för att förslaget ändå går igenom är enligt Erik Wångmar att Regeringen verkar sätta prestige i att genomföra regionreformen.

– Det har ju också diskuterats i flera omgångar förut och flera av de borgerliga partierna har ju tidigare varit positiva till en förändring.

Erik Wångmar tror att den nuvarande Regeringen är mer benägen än den borgerliga att utse någon politiker den här gången.

– Eskil Erlandsson, har jag hört, skulle visst kunna vara aktuell. Han har ju varit heltidspolitiker i snart 34 år, först kommunalråd i Ljungby, sedan riksdagsledamot, minister, och nu riksdagsledamot igen. Han är 59 år, så det vore ju inte alls osannolikt. Han är från länet och han bor i länet, säger Erik Wångmar.