Mycket antidepressiv medicin i Värmland

1:23 min

Antidepressiva läkemedel säljs näst mest i landet här i Värmland, räknat i förhållande till antalet invånare. Statistiken kommer från eHälsomyndigheten.


Jonas Niklasson, som är överläkare och sitter med i landstingspsykiatrins läkemedelskommité, kommenterar siffrorna så här:

– Det finns en underdiagnostik vad gäller depression och ångest och sett till det så kan vi inte se att vi har en överförskrivning.

Det förväntas alltså finnas fler i landstinget som har diagnosen ångest och depression, än de som besökt läkare och fått diagnosen, enligt Jonas Niklasson.

Det är endast Västra Götaland som med 38 000 dygnsdoser per tusen invånare ligger före Värmlands 36 000.

2011 var förhållandet detsamma med Värmlands drygt 31 000 dygnsdoser.

– Som en jämförelse kan tas beroendeframkallande läkemedel som har överförskrivits inom landstinget och vi har legat högst i Sverige. Där har vi genom ett projekt fått en minskning och nu en nedåtgående trend, berättar Jonas Niklasson.