KD kritiserar nya riktlinjer om våldsbejakande extremism

0:51 min

En bred överenskommelse har nåtts mellan sju av partierna i Stockholms stads kommunstyrelse om nya riktlinjer mot våldsbejakande extremism, men Kristdemokraterna ställer sig utanför.

Stockholms kommunstyrelse har i dagarna beslutat om riktlinjer för våldbejakande extremism.

De partier som ingått överenskommelsen är Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Feministiskt Initiativ.

Kristdemokraterna har valt att hoppa av och Erik Slottner, gruppledare för partiet i Stockholm kritiserar nu istället riktlinjerna.

– Vi tycker den är för allmänt hållen, den brister i konkretion, det är alldeles för lite konkreta åtgärder för vad vi som kommun ska göra, när framför allt unga män håller på att rekryteras till exempelvis IS.

Karin Wanngård, finansborgarråd (S), säger till P4 Stockholm:

– Det har varit en prioriterad fråga för mig att nå en bred överenskommelse kring riktlinjerna mot våldsbejakande extremism och det är mycket positivt att vi nu är sju partier som står bakom de nya riktlinjerna. Samtliga partier i kommunstyrelsen har bidragit konstruktivt i arbetet, också Kristdemokraterna även om de nu väljer att stå utanför överenskommelsen.

Stadsdelsnämnderna och facknämnderna ska ta fram konkreta handlingsplaner utifrån riktlinjerna men dessa räcker inte säger Erik Slottner.

– Den här strategin är för allmänt hållen för att fungera som vägledning. Jag tror det kommer att bli svårt för stadsdelarna och facknämnderna utifrån det här materialet att göra handlingsplaner.