Lycksele

Skogens glömda hjältinnor

4:13 min

Det var kvinnornas arbete med maten som gjorde att skogsarbetarna orkade jobba. Men den här delen av vår historia är på väg att glömmas bort. Nu ska skogsmuséet i Lycksele synliggöra kockorna som arbetade ute i skogskojorna.

Det är i lika hög grad kvinnorna som männen som gjort skogsbruket möjligt. Men det mest männens historia som dokumenterats. Nu ska Skogsmuseet i Lycksele ändra på den saken. Vi ska samla berättelserna, göra en vetenskaplig rapport och visa mer av kvinnornas arbete i muséet, säger Anna-Maria Rautio, på skogsmuséet.