"Orden tar plats i kroppen"

2:43 min

Det har gått två veckor sedan det senaste blodiga terrorattentatet i Pakistan, då en självmordsbombare tog ett 70-tal människor med sig in i döden. Kulturnytts Naila Saleem har burit med sig attentatet under läsningen av den pakistanske författaren Mohsin Hamids nya bok.

Mohsin Hamids nya bok heter "Missnöje och dess civilisationer" och är en samling artiklar skrivna under de senaste femton åren om bland annat kriget mot terrorism.

När Mohsin Hamid och hans fru bestämde sig för att lämna London och flytta hem till Pakistan 2009 var det många som ställde sig undrande till beslutet. Så här i efterhand beskriver han själv det han då skrev om hemlandet som citat "ett försök till optimism, som möjligen är lite tillkämpad och antagligen en smula ogrundad" slutcitat. Hans förhoppningar om en positiv utveckling har inte slagit in, men för en utomstående blir den här samlingen texter eller som Mohsin Hamid kallar det; rapporter från Lahore, New York och London, en välbehövlig påminnelse om att människor i Pakistan, ett land som ju anses vara ett av världens farligaste, i mångt och mycket tampas med samma vardagsbekymmer som vi. Och ändå inte. När hans dotters nya rum byggts klart så inser han till exempel att fönstret vetter ut mot en trafikerad gata. Borde han sätta in en explosionssäker film över dotterns fönster för att skydda henne vid ett nytt attentat, undrar han då?

Boken är indelad i tre kapitel; livet, konsten och politiken. De första läser jag med störst intresse, författarens vägval i livet fascinerar: från studieåren i USA och karriären som finanskille på Manhattan, till skrivandet i London och så hemkomsten till livet i en pakistansk storfamilj där generationerna lever ihop. De mest nedslående men ack så välskrivna texterna finns i kapitlet om politiken. I en artikel beskriver Mohsin Hamid hur det pakistanska folket hukar av rädslan medan Manhattanborna dansar av glädje när Usama bin Ladin dödats. Här går orden rakt in i min kropp.

Pakistan har förlorat många medborgare i kriget mot terrorism ofta civila som varit på fel plats vid fel tillfälle. Och risken är stor att dödandet fortsätter. För precis som Mohsin Hamid mycket riktigt konstaterar i sina senare texter, så har landets myndigheter inte på allvar tagit tag i den inhemska terrorism man varit med om att skapa, den som man också använder mot grannlandet Indien för att hålla liv i konflikten om Kashmir, och som också yttrar sig i våldet mot landets minoriteter, nu senast i attentatet mot lekplatsen i Lahore författarens hemstad.

Det fina med den här samlingen artiklar är att även när Mohsin Hamid dissekerar den politiska utvecklingen i Pakistan och världen så sätter han in dess konsekvenser i sin och sina vänners vardag, och beskriver rädslor och funderingar som vi kan känna igen oss i. Hans texter blir på så sätt levande och orden tar plats i kroppen.

Erik MacQueen har översatt boken.