Jönköping

Därför får missbrukarboendet vara kvar - trots problemen

2:10 min

Trots att kommunal personal måste ha väktare med sig till missbrukarboendet i Kättilstorp finns inga planer på att lägga ner det.

Stora kategoriboenden har varit en utdömd metod sedan många år och man har från kommunen haft ambitionen att använda mindre boenden. Trots det finns inga planer på att stänga boendet.

– Så som verkligheten ser ut så har vi haft en efterfrågan. Vi hade som mål att halvera de platserna men vi har inte kunnat göra det ännu, säger Annelie Hallberg som är områdeschef inom missbruksvården i Jönköping.

Redan för fem år sedan var kategoriboendet på Kättilstorp ifrågasatt. Metoden att låta missbrukare på i stora hus tillsammans med varandra sågs då inte som konstruktiv. Och Annelie Hallberg håller med.

– Det blir en viss påverkan av varandra. När det är ett så här stort hus, som här med 16 platser, så är det svårt att hålla den nivå som vi önskar. Det är svårt att vara missbruksfri och bo i ett stort kategoriboende. 

P4 Jönköpings har tidigare berättat att det har varit oroligt kring boendet den senaste tiden, med flera incidenter. En händelse där en hemtjänstpersonal blev hotad på boendet gjorde att Arbetsmiljöverket stoppade arbetet - men nu har de fått tillåtelse att jobba där tillfälligt, med krav om att väktare följer med.

Det finns ett par kategoriboenden i kommunen och det ställs inga högre krav för att få bo där. Många lever med ett aktivt missbruk.

Men trots det behövs platserna och det finns inga planer på att lägga ned boendet..

Det är inte det mest optimala varken för de som bor där eller för de som jobbar med det, men i nuläget har vi inget annat alternativ.

Jönköpings kommunen hotas av en straffavgift på 30 000 kronor om hemtjänsten går till boendet utan väktare och det här är en ovanlig åtgärd inom just hemtjänsten, enligt Arbetsmiljöverket.