Idrottsanläggningar drabbas av kopparstölder

1:21 min

Ansvariga vid Hässelby bollplan i Hässelby gård har under de senaste tre månaderna anmält sex fall av olaga intrång och kopparstöld till polisen.

Det syns tydligt att de kopparrör som satt i taket i omklädningsrummet på Hässelby bollplan i Hässelby gård saknas.

Senast i förra veckan bröt sig obehöriga in i anläggningens omklädningsrum och stal kopparrör vilket resulterade i att man nu står utan vatten. De som drabbas är föreningslivet, säger Håkan Andersson, enhetshef på idrottsförvaltningen Hässelby-Vällingby.

– Vi har en kostnad på 25 till 100.000 per fall och sen är det naturligtvis en belastning för föreningarna eftersom vi måste stänga igen tillfälligt och de inte kan utnyttja omklädningsrummen, säger han.

Men den våg av kopparstölder som Håkan Andersson beskriver är inte något som polisen känner igen. Det är också svårt att få fram statistik på hur många anmälningar som kommit in eftersom det inte finns någon brottskod för just stöld av koppar.

Trots att idrottsanläggningarna upplever att de drabbas hårt av kopparstölder är det ändå ett relativt litet problem jämfört med annan typ av brottslighet säger Håkan Thor, kommunpolis för Hässelby-Vällingby.

– Vi känner inte igen bilden att det är ett så stort problem, men om det sker tre till fyra inbrott på idrottsanläggningarna under kort tid blir det såklart påtagligt för de som jobbar med det helt klart.