Förslag: Förenkla hanteringen av misstänkta droger i posten

1:35 min

Samverkansprojektet Tillsammans mot nätdroger, som bland annat innefattar länsstyrelsen i Norrbotten, vill optimera postlagen för att motverka handeln med nätdroger. 

Framför allt vill man förtydliga vilka rättigheter personalen som jobbar med posthantering har när de upptäcker misstänkta paket. Som det ser ut nu riskerar man många gånger att bryta mot  sekretessen i lagen. 

– Vi vill att det ska innebära en ökad trygghet för de som arbetar på utlämningsställena. Så att de vet vad man kan göra och inte kan göra, säger Mats Burman som är jobbar förebyggande mot alkohol och droger på länsstyrelsen i Norrbotten.

Förslaget har skickats in till regeringens postutredning som kommer att presentera en ny postlag till hösten.