Cementa: Naturskyddet hotar cementtillverkningen

Det nya förslaget till Natura 2000-område på Filehajdar som länsstyrelsen presenterade förra veckan, hotar landets framtida cementtillverkning.

Det hävdar Cementa eftersom fabriken i Slite ensam står för cirka 60 procent av Sveriges cementtillverkning. Cementa anser dessutom att det inte finns tillräckliga motiv att peka ut några nya Natura 2000 områden.

Bolaget hävdar att fortsatt samexistens mellan cementtillverkningen och naturen på Filehajdar är fullt möjlig utan att ytterligare områden pekas ut som skyddsvärda naturområden.