Slussen farlig för cyklister

1:21 min

Under ombyggnaden har Slussen i Stockholm varit både farlig och svårframkomlig för cyklister. Det hävdar Jon Jogensjö i nätverket Superlokala Cyklandeombud.

– Det har varit ett misslyckande från dag ett. Linjedragning, skyltning för cyklande har inte stämt så man har inte vetat var man ska cykla, säger Jon Jogensjö.

– Det har varit för trångt, det har stått staket mitt i cykelbanan som man kan cykla in i när det är mörker och skada sig. Så det visar att man tar inte cyklingen på allvar.

Det går ju ändå att cykla där, och det här är ju ändå en begränsad period. Varför är det så viktigt att jobba med de här sakerna, finns det inte andra saker som är viktigare?

– Jo, det går att cykla där idag, men det är alldeles för farligt när det står staket mitt i vägen. Det kan vara asfaltsbulor som man kan köra omkull på. Det lockar inte till att få fler att cykla, utan det är tvärtom avskräckande.

Medlemmarna i nätverket Superlokala Cyklandeombud är inte alls nöjda med hur ombyggnaden av Slussen fungerat för cyklister. Det senaste exemplet är att en för låg tunnel för cyklister sattes upp, och den är nu borttagen. Jon Jogensjö säger att stora vägarbeten ofta drabbar cyklisternas säkerhet.

– Det vi ser vid Slussen idag, så ser det ut i hela Stockholmsregionen. I nästan alla fall där det är vägarbeten så är det farligt eller bristande för de som cyklar.