Mer gotländskt på tallriken

Det kommer att serveras mer gotländskt och mer ekologiskt i gotländska skolor och äldreboenden framöver. Det står klart sen Region Gotlands upphandling av livsmedel är klar.

Sedan anbudsunderlaget delats upp i fler mindre enheter har fler gotländska grossister kunnat lämna anbud.

Upphandlingen innebär att andelen ekologiska produkter ökar från 23 till 30 procent. I praktiken innebär det mer gotländska rotfrukter året runt, mer gotländska råvaror under säsong och att potatisen slipper ta omvägen över fastlandet innan den serveras. Det säger Josefine Jessen avdelningschef inom regionens måltidsförsörjning.